General Category > Svemirski ritmovi i setveni kalendar

Uzgajanje poljoprivrednih useva prema metodi Hansa Bruinsma

(1/1)

Zoran Petrov:
Zadužbina "Agrikos" osnovana je u Utrehtu od strane Hansa Bruinsma za proučavanje uticaja Sunca i Meseca na uzgajanje krompira.


Hans Bruinsma

Sideralni Sunce i Mesec

Potrebno je otprilike 365 dana za Zemlju da obiđe oko Sunca, sa položajem Sunca naspram sazvežđa, gledano sa Zemlje, otprilike jedan stepen dnevno. Ovaj položaj Sunca naspram nebeskog svoda zove se Zvezdano (Sideralno) Sunce. Zvezdano znači u odnosu na zvezde.
Mesec kruži oko Zemlje naspram iste pozadine. Njegova orbita traje oko 27 dana i osam sati. Mesečevu orbitu naspram nebeskog svoda nazivamo Zvezdani(Sideralni) Mesec.
Nebeski svod u kojem se Sunce, Mesec i druge planete, kreću, gledano sa Zemlje sastoji se  od dvanaest podeoaka. Dosta od toga vuče svoje korena još iz Haldejskih vremena. Ovih dvanaest podela, od kojih svaka ima svoje ime, zajedno nazivaju Zodijak. Međutim, oni su takođe podeljeni u grupe prema četiri elementa: zemlja, voda, vazduh i vatra. Te osnovne osobine ravnomerno su raspoređene u zodijaku, a takođe predstavljaju četiri stanja materije: Zemlja / čvrsto, Voda / tečnost, Vazduh / gas i Vatra / plazma. Ilustracije ispod ovog članka ponudiće više informacija.
Svako od razdoblja u kojem se Sunce i Mjesec vidljivo kreću kroz ovu podelu sazvežđa zodijaka ima svoj uticaj na rast, zdravlje i prinos useva. Tokom procesa obrade, ovo delovanje prvo ulazi u tlo, a kasnije i u kulturu koje se sadi ili seje. Ova četiri razdoblja Sunca i Meseca dovodei do šesnaestostrukog (četiri puta četiri) sistema za obrađivanje useva. Više o ovom sistemu može se naći u tekstu "Sistematika uzgajanog bilja" (holandski: "Cultuurgewassensystematiek").
Da bi stavili ove informacije o razdobljima Zvezdanog Sunca i Meseca za korištenje u obradi tla, objavljuje se kalendar svake godine s odgovarajućim kosmičkim situacijama i odgovarajućim savetima. Ovaj kalendar se zasniva na trenutnoj situaciji i astronomske objavljuje ga Agrikos.Zvedano Sunce                                                                                                                      

Navedeni su datumi kad Sunce prelazi iz jednog u drugo sazvežđe Zvezdani Mesec

Mesec prolazi kroz jedno sazvežđe sa otprilike  2 dana.               
                                                                                                                                         

Zoran Petrov:
Sistematika uzgajanih useva
Istraživanje Hans Bruinsme je inovacija za klasifikaciju poljoprivrednih useva. Takva klasifikacija nikada nije ranije postojala. Njegova klasifikacija sastoji od četiri šesnaestosrtukih nivoa useva. U principu to obuhvata sve poljoprivredne useve. Četiri nivoa su:

• Nivo useva (Nivo 1): klasifikacija se zasniva na šesnaest različitih vrsta poljoprivrednih useva (pogledajte dole priložene ilustracije).
• Prinosni nivo (Nivo 2): klasifikacija šesnaest vrsta proizvoda po grupi useva.
• Nivo prinosne varijacije:(Nivo 3) klasifikacija šesnaest varijacija po proizvodu.
• Nivo varijacije useva (Nivo4): klasifikacija šesnaest tipova useva po varijaciji proizvoda.

Ovo šesnaestostruka priroda četiri nivoa klasifikacije zasniva se na četvorostrukoj vertikalnoj i horizontalnoj podeli, podeli na temelju četiri osnovna svojstva koja nalazimo u prirodi i u nebeskim sferama. Ove četiri osnovne osobine su zemlja, voda, vazduh i vatra. Istraživanja Hans Bruinsma i Maria Thun odslikava odnos između ovog sistema i klasifikacija useva, delovanja u prirodi i položaju Sunca i Meseca na nebu.

Knjiga "De Werking van de Siderische Zon en de Maanu in de Landbouw"nudi uvid u Bruinsma-a istraživanje.


Šesnaest različitih vrsta poljoprivrednih kultura

Kako baš ne vladam poljoprivrednom terminologijom na srpskom jeziku bio bih zahvalan ako neko može, zbog važnosti samog teksta, da ga unapredi!

Zoran Petrov:
Preporučeno vreme za obradu zemlje određeno je položajima od strane Sunca i Meseca naspram sazvežđa tj.znakova zodijaka, podeljenih na Zemlju, Voda, Vazduh i Vatra. To nas dovodi do šesnaest perioda obrade tla, koja se javljaju u celoj godini. Tri od tih perioda obrade koristimo kod krompira. Prvi period se koristi za Nivo useva (nivo 1) i poboljšava nastanak krtola. Drugi period je specifičan za
Prinosni nivo (nivo 2) i povećava broj krtola i njihov kvalitet, koja razlikuje krompir od većine drugih vrste krtola. U trećem obrade obrade primenjujemo Nivo prinosne varijacije (nivo 3), što znači, specifična vrsta krtola, npr. izduženi i okrugli ili ovalni oblik krtola.Poslednji nivo razlikuje se po vrsti i zahteva dodatna istraživanja po vrsti. Primenom i raznolikošću tih perioda obrađivanja tla, dobijamo izbalansiran rast, što se uglavnom pokazuje u kvaliteti, zdravlju i prinos krtola.
Period uzgajanja  Prinosni nivo (nivo 2) jedva da se koristi u severozapadnoj Evropi. Iskustvo od 8 godina istraživanja
je pokazalo da se obradom tla u skladu sa Prinosnim nivoom (nivo 2) postižu najbolji rezultati u kvalitetu, rastu i zdravlju useva. 

Zoran Petrov:
Možda sve ovo izgleda prilično nerazumljivo i pomalo zbunjujuće. Ko koristi Setveni kalendar od Marije Tun razumeće da podela na Zemlju, Vodu, Vazduh i Vatru (koliko god to ezoterično zvučalo) ustvari odgovara Marijinoj podeli na periode pogodne za biljke klasifikovane u Koren, List, Cvet i Plod. I Hansova i Marijina metoda prate kretanje Sideralnog (Zvezdanog) Meseca preko zvezdanog svoda tokom 28 dana (ono što vidimo kad uveče izađemo i posmatramo Mesec na nebu naspram sazvežđa iza Meseca).

U metodi Marije Tun, recimo, u periode Korena, sejemo i šargarepu ali i šećernu repu iako koreni izgledaju drugačije! Tu dolazi drugi aspekt koji je genijalno uočio Hans Bruinsma a to je u stvari odnos Sunca i Meseca! Jer ako Mesec ima dokazane različite uticaje i na biljni svet tokom jedne godine onda mora i Sunce da ima veoma određen uticaj.

Zahvaljujući uvidima Hansa možemo bolje i preciznije da primenimo Setveni kalendar. Hans Bruinsma se uglavnom bavio proučavanjem jedne kulture - kulture,  na kojoj je pokušao da uoči i potvrdi svoje uvide. Rezultati su nakon jedne decenije istraživanja neverovatni! Obrada zemljišta dovela je do značajno povećanog prinosa, zdravijih i bolje formiranih krtola, i dramatičnog smanjivanja oboljevanja krompira!

Zoran Petrov:
Evo slika iz Hansa u njegovoj "radionici"


Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju